KONSULTACJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

Kilka spotkań podczas których klient lub para, rodzina z psychoterapeutą dokonują rozpoznania zgłaszanych trudności, problemów i potrzeb, określają zakres i formę pomocy. Konsultacje mogą zakończyć się decyzją o podjęciu psychoterapii, zawierany jest kontrakt określający zasady dalszych spotkań. Konsultacje mogą również okazać formą psychoedukacji i pomóc w podjęciu decyzji o innej formie pracy nad sobą lub relacją.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA (dorośli, młodzież 14+)
Spotkania raz w tygodniu, podczas których poprzez relację z psychoterapeutą klient poszerza świadomość siebie, co umożliwia rozwiązywanie osobistych oraz emocjonalnych trudności. Czas trwania psychoterapii wynika z rodzaju trudności i indywidualnych potrzeb pacjenta.

PSYCHOTERAPIA SZKOLENIOWA
Psychoterapia dla studentów szkół psychoterapii.

TERAPIA MAŁŻEŃSKA/PAR
Spotkania podczas których małżonkowie/para przy wsparciu psychoterapeuty poszerzają świadomość siebie, poprzez wyrażanie swoich uczuć i potrzeb w relacji z partnerką/partnerem. Czas trwania terapii wynika ze zgłoszonego problemu oraz potrzeb pary.

 

KONSULTACJA DLA RODZICÓW
Spotkanie z rodzicami w celu diagnozy psychoterapeutycznej sytuacji dziecka i rodziny.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA
Spotkania całej rodziny mające pomóc członkom w komunikacji oraz rozpoznaniu procesów emocjonalnych jakie w niej zachodzą i powodują trudności jednej osoby lub całej rodziny. Rodzina jest traktowana jest jako system wzajemnych relacji – zachowanie każdej osoby ma wpływ na rodzinę. Psychoterapia rodzinna zalecana jest rodzinom, gdy nie radzą sobie z wewnętrznymi konfliktami, w rodzinie wydarzyło się coś znaczącego (śmierć, wypadek, choroba, trudności wychowawcze, uzależnienie itp.). Czas trwania wynika ze zgłoszonego problemu oraz potrzeb rodziny. Spotkania całej rodziny co dwa tygodnie, czas trwania sesji to 90 minut.

 

PSYCHOTERAPIA ONLINE
Spotkania raz w tygodniu, poprzez Skype lub Zoom, Messenger.

INTERWENCJE KRYZYSOWE
Spotkania interwencyjne skoncentrowane na wsparciu i pomocy w rozwiązywaniu aktualnych osobistych oraz emocjonalnych trudności życiowych klienta. Celem spotkań jest odzyskanie poczucia bezpieczeństwa i równowagi emocjonalnej. W zależności od potrzeb trwa od trzech do sześciu miesięcy.

CENNIK:

Konsultacja, interwencja psychoterapeutyczna, psychoterapia indywidualna stacjonarnie i online: 

osoby z Polski - 200 zł / 50 minut

osoby z zagranicy - 250 zł / 50 minut

spotkania co tydzień (płatne za miesiąc)


Konsultacja/psychoterapia rodzinna, par stacjonarnie i online: 

osoby z Polski - 300 zł / 90 minut 

osoby z zagranicy -500zł / 90 minut

- spotkania co tydzień lub co dwa tygodnie ​(płatne za miesiąc)

Psychoterapia grupowa: 500 zł miesięcznie

W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest mniejsza opłata - ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od jego sytuacji finansowej.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Płacąc za konsultację lub sesję, zgadzasz się na przetwarzanie danych osoby, z konta której dokonasz płatności (imię, nazwisko, adres, numer konta) w celu rozliczenia się. Oznacza to, że dane te są używane w programie księgowym i figurują w moich rozliczeniach skarbowych.

Kontaktując się ze mną, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, które podasz. Mogą to być: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz historia otwieralności e-maili. Będę je wykorzystywać wyłącznie do kontaktu z tobą oraz prowadzenia dokumentacji zabezpieczonej hasłem.