o mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i trenerem Gestalt, absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Psychoterapią zajmuję się od 2008 roku.

Od 2016 roku prowadzę superwizję zespołu terapeutycznego Zakładu Karnego w Chełmie. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt w którym, w latach 2014 - 2016 byłem współzałożycielem i Redaktorem Naczelnym magazynu o psychoterapii Gestalt „Fenomen Psychoterapii”.

Karol Białkowski.jpg

Od 2016 roku prowadzę autorskie warsztaty Gestalt dla mężczyzn „Męskie Ja" w różnych ośrodkach psychoterapii w Polsce.

W 2017 roku dołączyłem do zespołu trenerów Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Poznaniu WSPG, gdzie prowadzę treningi interpersonalne i terapeutyczne oraz warsztaty z teorii procesu grupowego.

 

Od 2019 roku współpracuję ze Szkołą Gestalt w Warszawie, gdzie jako trener prowadzę warsztaty szkoleniowe z teorii i praktyki Gestalt.

Prywatnie doceniam kontakt z naturą, bycie w lesie... dobrą muzykę, filmy i seriale... książki (ostatnio audiobooki w podróży). Amatorsko fotografuje przestrzenie, w których przebywam...

Dokumenty potwierdzające moje kwalifikacje:

  • Europejski Certyfikat Psychoterapii Gestalt – European Association of Gestalt Therapy EAGT

  • Europejski Certyfikat Psychoterapii – European Association of Psychotherapy EAP

  • Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt PTPG

  • Certyfikat Psychoterapeuty i Trenera Gestalt - ITG Kraków

Doświadczenie kliniczne zdobyłem pracując jako psychoterapeuta w placówkach:

- Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego w Krakowie
- Stowarzyszenie „U Siemachy” - grupy rozwoju osobistego

- Ośrodek Adopcyjny w Chełmie - psychoterapeuta, pedagog

- Dzienny Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Janowie Lubelskim - psychoterapeuta
- Dzienny Odział Psychiatryczny w Chełmie - psychoterapeuta

- Dom Dziecka w Dubience - superwizor zespołu terapeutycznego.

- Zakład Karny w Chełmie - superwizor zespołu terapeutycznego.

Formy wsparcia i psychoedukacji, szkoleń: 
szkolenia i superwizja (indywidualna i grupowa), zespołów dla:
psychoterapeutów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów i pracowników placówek:
opiekuńczo-wychowawczych, leczniczo-terapeutycznych,
domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej
oraz:
superwizja zespołów oddziałów terapeutycznych w Zakładach Karnych,
superwizja zespołów psychoterapeutycznych dziennych oddziałów psychiatrycznych

Prowadzę grupy:

warsztaty rozwoju osobistego - Gestalt & Praca z ciałem dla mężczyzn Męskie JA

treningi interpersonalne i psychoterapeutyczne
warsztaty szkoleniowe z teorii i praktyki psychoterapii Gestalt
warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i innych grup zawodowych
superwizyjne dla nauczycieli i innych „pomocowych” grup zawodowych